Dziś jest sobota, 20 lipca 2024 roku
   O firmie > Technologie
Misja

Firma pako software powstała w 1997 roku. Od początku istnienia jej misją jest dostarczanie wysokiej jakości oprogramowania, które zapewni klientom sprawne i skuteczne zarządzanie firmą. Misję tę urzeczywistniamy poprzez bieżącą analizę potrzeb naszych klientów, wykorzystując do realizacji postawionych nam zadań najnowsze dostępne technologie.
więcej >>

Profil działalności

Ppodstawowy profil naszej działalności stanowi produkcja oprogramowania. Nasza oferta obejmuje szereg produktów, oferowanych w wersji "pudełkowej", ze względu jednak na rosnące zapotrzebowanie na systemy dedykowane, na nich właśnie w coraz większym stopniu koncentrujemy naszą działalność.
więcej >>

Technologie

Mając świadomość rosnących wymagań klientów w zakresie mobilności, niezawodności i szybkości działania systemów komputerowych, nieustannie unowocześniamy nasze rozwiązania nie tylko w sensie funkcjonalnym, ale także pod względem technologicznym.

Bezpieczeństwo
Proponowane przez nas rozwiązania oparte są na stabilnych bazach danych, wykorzystujących technologię SQL. Technologia ta zapewnia wysoką stabilność i bezawaryjność rozwiązań. Wbudowane mechanizmy transakcyjne umożliwiają automatyczne eliminowanie niekompletnych wpisów, powodujących często uszkodzenia lub logiczną niespójność bazy danych.

W przypadku pracy zdalnej, wykorzystujących do połączeń sieć internet, zarówno połączenia wychodzące, jak i przychodzące są szyfrowane. Uniemożliwia to przechwytywanie informacji podczas transmisji. Szyfrowanie wykorzystywać może zarówno klucze stałe, jak i zmienne.

Dodatkowo, istnieje możliwość zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem do systemu przy wykorzystaniu mechanizmów identyfikacji komputera, z którego dokonywana jest próba dostępu (realizowana niezależnie od haseł dostępu do programu). Dzięki rozbudowanemu systemowi definiowania uprawnień, istnieje także możliwość bardzo precyzyjnego określenia poziomów uprawnień dla poszczególnych użytkowników.

Elastyczność
Tworząc oprogramowanie coraz większy nacisk kładziemy na elastyczność proponowanych rozwiązań. Dzięki wykorzystaniu języków skryptowych, nie wymagających rekompilacji programu, dokonywanie wielu modyfikacji w programie możliwe jest bez zmiany kodu źródłowego. Pozwala to na aktualizację i dostosowywanie programu do potrzeb użytkowników zarówno zdalnie (większość zmian może być wprowadzana w czasie, gdy inni użytkownicy korzystają z systemu), jak i bezpośrednio w siedzibie klienta.

Zastosowane mechanizmy przechowywania i przetwarzania danych pozwalają na komunikację z wieloma innymi programami, przy wykorzystaniu zarówno standardowych, jak i specyficznych sposobów komunikacji. W szczególności istnieje możliwość eksportu danych do aplikacji biurowych, wchodzących w skład pakietów Open Office oraz Microsoft Office.

Mobilność
Konstrukcja oferowanych przez nas rozwiązań umożliwia daleko idące ich dostosowanie do modelu działalności prowadzonej przez klienta. Praca możliwa jest na pojedynczym stanowisku komputerowym, w lokalnej sieci komputerowej, jak i przy wykorzystaniu sieci internet.

Nieustannie udoskonalamy sposoby transmisji danych oraz korzystania ze zdalnych baz, aby zapewnić jak największą szybkość oraz stabilność pracy oferowanych systemów. Wykorzystujemy w tym celu mechanizmy kompresji oraz synchronizacji baz lokalnych i zdalnych.

Obecnie planujemy rozszerzenie oferty o programy wykorzystujące urządzenia mobilne typu palmtop, co pozwala na optymalizację pracy zwłaszcza menedżerów i przedstawicieli handlowych.